Sümer Mtolojisi ve Kutsal Kitaplar

Bugünlerde bir tartışmadır almış başını gidiyor. Efendim neymiş, bütün kutsal kitapların kaynağı, sınırı sümer mitolojisine dayanıyormuş. Doğrudur. Kutsal kitaplardaki söylemlerin hepsi olmasa da belli bir kısmı sümer mitolojisinde anlatılanlarla ufak bir nüans farkıyla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Genelde bu ideayı ortaya atanlar, araştırma ruhlu, düşünceli, sorgulayan ve soruşturan bir tip ile karşımız dikilmektedir. Araştırıp, sorgulayıp, soruşturmaları elbette güzel bir davranıştır. Fakat yetersizdir. En azından mitolojiye dayanarak yaratıcı, dinleri ve peygamberleri red ve inkar etmeleri için yetersiz bir sorgudur. Çünkü bunlar bu ideayı ortaya attıktan ve ispatladıktan hemen sonra o zaman Allah yoktur, peygamber yoktur, din yoktur demeleri kabul edilemez. Eee tabi onlar istedikleri kadar anlatsınlar, bağırıp, çağırsınlar. Biz karşı atağa geçmesini de biliriz elbet. En başta da dediğimiz gibi kutsal kitaptaki söylemlerin, sümer mitolojisi ile örtüştüğünü fakat bu demek değildir o zaman kutsal kitaplarda uydurmadır. Bunların söylenme ihtimali ve imkanı yoktur. Konumuza dönersek uzun zamandır üzerinde düşünüyordum. Bunlara nasıl bir karşılık vereyim diye. En sonunda söyle bir yargıya vardım. Bizim inanışımıza göre Allah vardı ve en başından beri vardı. Yaradanı insanlar yaratmadı o zaten vardı. Aslında anlatmak istediğim kutsal kitaplar ile sümer mitolojisi arasındaki benzerliğin nedeni. Bilindiği üzere Allah insanları yarattıktan sonra kendi halline bırakmadı. Onlarla sürekli bağlantıdaydı. Yani insanoğlunu bir şekilde bilgilendiriyordu ve uyarıcılar bir şekilde insanoğlunu yaradan ile ilgili bilgiler veriyordu. Bu yüzden mitolojini o uyarıcılardan etkilenip kutsal kitaplarda olanlarla ayni şeyi söylemiş olma ihtimali yüksektir. Sonuçta yaratılış ile ilgili Yaradan farklı zamanlarda farklı şeyler söylemiyordu. En başından ne söylemişse sonrasından da aynı şeyleri söylemiştir. Yaradanın fikir değiştirme ihtimali yoktur. Kaldı ki mitolojiyi anlatanların uyarıcı olma ihtimalide vardır. Kimse bunları düşünmüyor. Ya da bunları göz önüne almıyorlar

Yorumlar

Popüler Yayınlar